The 6th International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change

The 6th International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change

The 6th International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change

W ramach realizacji projektu: „Materials for circular economy – industrial waste based geopolymers composites with hybrid reinforcement” uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Konferencji na temat Zrównoważonego Środowiska i Zmian Klimatu, która odbyła się w dniach 21–22 sierpnia 2023 r. w Filadelfii, USA. Konferencja odbywała się pod hasłem „Bieżące badania nad zrównoważonym rozwojem środowiska i zmianami klimatycznymi” i podjęła tematykę różnych aspektów nauk o środowisku i zmian klimatu. Podczas konferencji zaprezentowano możliwość wykorzystania odpadów z paneli fotowoltaicznych w produkcji geopolimerów oraz kompozytów geopolimerowych wykorzystujących odpady szklane oraz odpady z tworzyw sztucznych. Prezentację zatytułowaną: "The use of recycled waste from photovoltaic panels in geopolymer concretes" wygłosiła Pani Patrycja Bazan, a prezentowane wyniki badań wykonał zespół w składzie: Patrycja Bazan, Kinga Pławecka i Michał Łach.
Szukaj