Spotkanie inauguracyjne Geosumat

Spotkanie inauguracyjne GEOSUMAT

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inaugurujące projekt GEOSUMAT odbyło się wkrótce po podpisaniu większości umów z lokalnymi agencjami finansującymi. Oficjalny start projektu datowany jest na 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. W  spotkani uczestniczyli delegaci z uniwersytetów (UiT The Arctic University of Norweski, Czeski Uniwersytet Techniczny
w Pradze, Babeș-Bolyai Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Krakowska) i instytuty badawcze (Gerosion Ltd). Wszyscy partnerzy przemysłowi ReforceTech AS z Norwegii, CHEMSTR-ŠAFAŘÍK z Czech oraz Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze sp. z oo o.
z Polski połączyli się poprzez MS Teams i śledzili całą dyskusję. Spotkanie rozpoczęło się od ciepłego powitania ze strony Izabeli Hager oraz wprowadzenia w historię miasta Krakowa i Politechniki Krakowskiej. Następnie Iveta Novakova z UiT, liderka projektu GEOSUMAT, omówiła porządek dwudniowego spotkania inaugurującego. Następnie przedstawiono poszczególnych partnerów projektu i partnerów przemysłowych, którzy dołączyli online. Część administracyjno-organizacyjna odbywała się przed lunchem, zorganizowanym w stołówce PK. Kontynuacją dnia była wizyta w laboratorium i omówienie kompetencji partnerów w zakresie spoiw geopolimerowych. Po zwiedzaniu miasta z lokalnym przewodnikiem zaplanowano kolację, która była doskonałą formą integracji. Drugi dzień spotkania inaugurującego obejmował szczegółowe zaplanowanie poszczególnych Grup roboczych, obowiązków liderów tych grup, kamieni milowych projektu i formy współpracy (wizyty, pobyty studyjne dla studentów, spotkania, konferencje w celu publikacji wyników itp.) Wszyscy partnerzy zgodzili się, że spotkanie zakończyło się sukcesem i nie mogą się doczekać intensywnej współpracy w trakcie projektu.
Szukaj