The 6th World Congress on Materials Science and Engineering

The 6th World Congress on Materials Science and Engineering

Materials Info 2023

Materials Info 2023 to najważniejsze wydarzenie dla profesjonalistów w dziedzinie nauk o materiałach i inżynierii materiałowej, omawiające najnowsze osiągnięcia, badania i innowacje w przemyśle materiałowym. W ramach VI Światowego Kongresu Nauki i Inżynierii Materiałowej przedstawiono plakat zatytułowany “Effect of manganese and zinc addition on the properties of geopolymers”. Wydarzenie odbyło się w dniach 18 i 19 września 2023 r. pod hasłem „Innowacje i wpływ materiałów” w Rzymie we Włoszech. Kongres stanowi platformę dla badaczy, naukowców, inżynierów i specjalistów branżowych, umożliwiającą dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem na szereg tematów, w tym syntezę, charakterystykę i przetwarzanie materiałów, a także ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Plakat prezentujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu GEOSUMAT zaprezentowała bezpośrednio na konferencji Pani Patrycja Bazan, a jego autorami byli: Patrycja Bazan, Kinga Pławecka i Michał Łach. W konferencji uczestniczyły także doktorantki Politechniki Krakowskiej: Agnieszka Bąk i Joanna Marczyk.
Szukaj