GEOSUMAT

Materiały dla gospodarki o obiegu zamkniętym

To międzynarodowy projekt badawczy skupiający się na opracowywaniu nowych materiałów wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym, wspierany finansowo przez finansowaną ze środków UE sieć M-ERA.NET utworzoną w celu wspierania i zwiększania koordynacji europejskich programów badawczych.
Projekt realizowany jest we współpracy z Gerosion, UIT - Norweski Uniwersytet Arktyczny
, GÓRTECH, Uniwersytetem Babeș-Bolyai, Politechniką Czeską w Pradze, firmą CHEMSTR - ŠAFAŘÍK, ReforceTech AS i ma na celu opracowanie nowych, wzmocnionych włóknami, ekologicznych kompozytów geopolimerowych dla budownictwa lądowego.
Głównymi czynnikami wpływającymi na koncepcję GEOSUMAT są:
• Ponowne wykorzystanie lokalnych zasobów odpadów w celu wspierania lokalnych przedsiębiorstw i przyczyniania się do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym
• Osiągnięcie redukcji produkcji CO2 poprzez zastąpienie betonu w zastosowaniach budowlanych i jego wychwytywanie na etapach odlewania i utwardzania
• Zachęcanie do ochrony zasobów naturalnych.
Dodatkowo w celu zbadania i poprawy właściwości mechanicznych i funkcjonalnych materiału przeprowadzono badania zbrojenia hybrydowego z wykorzystaniem szklanych minibarów, włókien bazaltowych oraz odpadów materiałów polimerowych stosowanych jako włókna. Powstałe kompozyty geopolimerowe będą przeznaczone do zastosowań w inżynierii lądowej i wodnej, takich jak elementy prefabrykowane, głównie do zastosowań w środowisku morskim i podłogi przemysłowe.
Szukaj